Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2019

IzUuU
IzUuU
IzUuU
I może to wszystko, co mówię, jest głupie i niedojrzałe, ale dla mnie to właśnie jest miłość. Czuć się przy kimś wyjątkowo, nawet jeśli jest się najzwyklejszą dziewczyną na świecie.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
IzUuU
Są dni, kiedy jedynym skutecznym sposobem jest dolanie wódki do kawy.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
IzUuU
Od tego są właśnie przyjaciele. Podnoszą cię, kiedy upadasz, i w razie potrzeby kopią w zadek.
— Patricia Briggs
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
IzUuU
Nikt nie przechodzi do historii za rzeczy, których nie zrobił.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
IzUuU
2168 2dd2 500
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
IzUuU
Muszę odnaleźć siebie, bo jestem zagubiona we własnym piekle na ziemi.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
IzUuU
Zawsze dajemy sobie czas. Aż któregoś dnia już go nam nie starcza.
— C.J. Tudor
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
IzUuU
Jesteś mistrzem niedomykania furtki.
— ja. dzisiaj. znowu o Tobie.
Reposted fromhesiamela hesiamela viacytaty cytaty
IzUuU
Ludzie mogą powiedzieć, że nie wygrałeś, ale zamkniesz im usta, gdy powiesz: "Zrobiłem, co mogłem".
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
IzUuU
2194 35d0
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
IzUuU
Są miejsca, w których nigdy nie powinniśmy się znaleźć. Są osoby, których nigdy nie powinniśmy poznać. Najczęściej jednak za późno orientujemy się, że coś jest nie tak, ale wtedy już nie można się wycofać.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
IzUuU
Nie ma większego smutku od wspomnienia miłości, gdy wiemy, że jest na zawsze utracona.
— Marion Zimmer Bradley
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
IzUuU
1133 4069 500
Prawdziwa historia prawie wszystkich dinozaurów.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viasatyra satyra
IzUuU
Moje myśli są bezdomne
— Jakub Żulczyk
Reposted fromnevermind336 nevermind336 viacytaty cytaty
IzUuU
Wszystko jest trudne, skomplikowane, a my sami jeszcze bardziej wszystko komplikujemy.
— K.N. Haner
Reposted fromnacpanaa nacpanaa
IzUuU
Jeżeli ci smutno, upewnij się najpierw czy nie jesteś głodna. 
— skydelan
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
IzUuU
IzUuU
Reposted fromlone-wolf lone-wolf viasatyra satyra
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl