Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

IzUuU
6606 3ba0
Reposted fromtooskaa tooskaa viaSayid Sayid
1736 835e 500
Reposted fromcat-in-the-wild cat-in-the-wild viaSayid Sayid
IzUuU
Nie na takie loty krojono nam skrzydła.
— Jarosław Borszewicz – Mroki
Reposted fromnyaako nyaako viaSayid Sayid
IzUuU
Nie da się w życiu być zawsze porządnym człowiekiem, ale w miarę możliwości trzeba się postarać, żeby nie być bydlakiem.
— Ewa Nowak – Nie do pary
Reposted fromnyaako nyaako viaSayid Sayid
IzUuU
1092 e3db
Reposted fromlittlefool littlefool viaSayid Sayid
IzUuU
0962 5707
Reposted fromcalifornia-love california-love viaSayid Sayid
IzUuU
0307 3137
Reposted frompaatison paatison viaSayid Sayid
IzUuU
Nie zastąpią Ciebie żadne ilości alkoholu. Żadna ilość osób. Najlepsza zabawa. Nic Ciebie nie zastąpi.
Reposted fromtereseek tereseek vianeartoyou neartoyou
IzUuU
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent vianeartoyou neartoyou
IzUuU
Myślę, że raz w życiu zdarza się taka Miłość. Taka Miłość, po której każda następna musi okazać się mniejsza, taka, do której porównuje się wszystkie inne, przez co te wszystkie inne skazane są na porażkę.
— Robert Rient, Chodziło o miłość
IzUuU
7916 0be3 500
Reposted fromperfectsense perfectsense vianeartoyou neartoyou
IzUuU
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto vianeartoyou neartoyou
IzUuU
-Uzależniłem się - mruknął (...)
-Uzależniłem się od Twoich słów. Od Twojego ciepła, które jest dla mnie jak błogosławieństwo. Od Twoich oczu, w których ciągle widzę cień uśmiechu. Od Twoich warg, których słodki posmak ciągle czuję gdzieś w zakamarkach mojego umysłu. Od myśli, które ciągle krążą wokół Ciebie (...)
-I wiesz... Boję się tego. Boję się, że znikniesz. Że będę musiał jakoś bez Ciebie wytrzymać. Że będę musiał wrócić do tego, co było wcześniej. Do mroku myśli i cienia wspomnień. Do monotonnych dni i nieprzespanych nocy, spędzonych
na myśleniu "co by było gdyby". Do melancholii. Do istnienia i nieżycia. Do tylko funkcjonowania.
— Bard od Siedmiu Boleści
Reposted frommiss-reckless miss-reckless vianeartoyou neartoyou
IzUuU
A jednak potrzeba mi twoich słów i trzeba twojej pamięci. Pamiętaj o mnie, dobrze? Może będę się mniej bała, może będę usypiała spokojniej.
— Halina Poświatowska
Reposted frompaniwer paniwer vianeartoyou neartoyou
IzUuU
Potrzeba Ci męskiej ręki.
Szczególnie między udami.
— taki mój romantyk
Reposted fromzulu zulu vianeartoyou neartoyou
IzUuU

Chciałabym wystarczyć Ci na całe życie. Żeby cały świat nam zazdrościł, że mamy właśnie siebie.

— malutkizaczarowanyświat
Reposted frommslexi mslexi vianeartoyou neartoyou
IzUuU
Co jest we mnie takiego, że ludzie zostawiają mnie bez słowa. Bez do widzenia, bez żegnaj, bez było miło. Wszystko jest dobrze i nagle "puf" i nie ma człowieka. Przypominają sobie zawsze wtedy, gdy rany się zagoją i otwierają je na nowo.
— nergo
Reposted fromnergo nergo vianeartoyou neartoyou
IzUuU
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
Reposted fromninja-leniwiec ninja-leniwiec vianeartoyou neartoyou
IzUuU
a ja chciałem iść powoli żeby posłuchać jak najwięcej Twojego głosu
— :)
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viacytaty cytaty
IzUuU
3691 b4f3 500
Reposted frommental-cat mental-cat viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl